Om oss / Hållbarhet

Här kan du läsa mer om hur vi tänker och jobbar miljömedvetet och för ekonomisk och social hållbarhet.

Malmöfestivalen är Skandinaviens största festival i stadsmiljö eller som vi säger - världens största hemmafest! Det medför ett stort ansvar. Festivalen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling för stora evenemang och att ytterligare stärka Malmös profil som hållbar stad. 

2009 påbörjades ett systematiskt arbete för att festivalen ska påverka miljön mindre för varje år som går. Det arbetet har prisats och erhållit en rad utmärkelser. Förra året fick vi ännu en gång förtroende från internationellt erkända "A Greener Festival Award" och svenska "Miljömärkt Event - Håll Sverige Rent". Malmöfestivalen ska vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar – både som evenemang och för framtidens Malmö.

Staden
Utan Malmös ljuvliga stadsbild hade festivalen inte funnits. I åtta dagar förgylls och förvandlas staden till ett fantasifullt spektakel, men även det måste göras på ett ansvarsfullt sätt. Festivalområdet har blivit mer kompakt genom åren och följer nu ett stråk från Posthusplatsen upp till Gustav Adolfs torg och parkerna vid kanalen. Så har det blivit både för din och stadens skull. Närmare bestämt på grund av:

Din trygghet och säkerhet
Med ett mindre område kan medarbetare, värdar och ordningsvakter enklare se till att du får en trygg och säker festivalupplevelse då transporttiden förkortas. Centrum är redan upplyst men får ännu fler ljusinstallationer av Gatukontorets skickliga ljusdesigner. Det blir inte bara snyggt, när festivalen lyser även på kvällstid så minskar otrygghet och våldsbrott i skydd av mörkret.

Mindre miljöpåverkan
Genom att koncentrera området till centrum så minimeras festivalens påverkan på staden. Även här innebär det kortare transporter och därmed mindre miljöpåverkan. I staden har du också tillgång till alla fantastiska kaféer, restauranger och barer som redan finns i festivalområdet. 

Maten
Vi uppmanar alla mat- och dryckförsäljare att använda ekologiska råvaror i så stor utsträckning som möjligt. Visste du att festivalen klimatkompenserar för samtliga försäljares medverkan under veckan? Festivalen samlar in 300 kronor från varje försäljare, som går till projektet Sri Balaji, ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i östra Indien.

2014 tog vi bort kravet på att alla matförsäljare ska erbjuda ett vegetariskt alternativ. Det kan tyckas motsägelsefullt men beror helt enkelt på att många av de vegetariska rätterna inte var tillräckligt lockande. Vilket ledde till att mycket tillagad mat slängdes i onödan.

I stället valde vi att premiera och prioritera matförsäljare som fokuserar på vegetarisk, vegansk, gluten- och laktosfri mat. Fisk och skaldjur från överfiskade bestånd får inte säljas. Festivalens matansvarige har rätt att kräva och få dokumentation som styrker ursprung från försäljarna. Se Naturskyddsföreningens lista för mer information om vilka arter som är tillåtna.

Hos alla matförsäljare hittar du ekologiskt och rättvisemärkt kaffe och te, eko-socker, ekologisk mjölk, kyckling och ägg. Samtliga försäljare ska erbjuda en halv portion för max 50 kr/st. Vi kräver också att alla försäljare använder miljömärkta rengöringsmedel och att allt engångsmaterial är komposterbart. 

Vatten
Vatten är en viktig del i Malmös profil och staden har prisats för sitt goda, rena kranvatten. På vägarna transporteras mängder av buteljerat vatten som genom både transport och förpackning bidrar till resursslöseri. Därför säljs inget stilla vatten på festivalen. På området hittar du vattenposter där du kan fylla på en egen flaska med Malmös goda vatten.

Avfall
Malmöfestivalen ska vara till nöje och glädje för sina besökare. Skräp är varken nöje eller glädje. På festivalområdet hittar du en större bemannade station på Gustav Adolfs torg för källsortering och ett stort antal ”fyrklövrar” där du kan sortera plast-, rest- och pappersavfall.

Allt avfall bakom scenerna och bland försäljare sorteras. 

Vi har mycket höga krav på försäljarna. Samtliga förbinder sig att källsortera eget avfall enligt våra anvisningar. Det avfall som skall sorteras är mat, plast, metall, glas, returglas, pappersförpackningar, kol och olja. Vännerna i festivalteamet tar därefter hand om det sorterade avfallet direkt på plats. Speciella kärl delas ut till de som använder frityrolja samt kol. Kärlen töms i sin tur i speciella tunnor. Allt sorterat avfall töms över i containrar för att minska antalet transporter.

Det är förbjudet att:
• använda publika sopkärl till matavfall, emballage mm.
• hälla ut frityrolja i vaskar och gatubrunnar.
• kasta grovafall och annat farligt avfall.
• hälla ut använt vatten i dagvattenbrunnar och avlopp.

All dryck som säljs i burkar och plastflaskor måste vara en del av det svenska pantsystemet. Glasflaskor får inte säljas.

Det är ej tillåtet att dela ut flyers eller annat tryckt material.

Malmöfestivalen uppmanar alla att:
• Ha ekologiska, Fairtrade- och KRAV-märkta produkter
• Nyttja miljövänliga transportmedel – gå, cykla eller åk kollektivt!

Elförbrukning
All el som förbrukas kommer från sol, vind och vatten, vilket minskar utsläppen med 2,9 ton koldioxid. När scenerna inte används så släcker vi ner dem för att spara energi och det är förbjudet att använda generatorer.

Malmö stad har gott om miljöbilar. Men de får stå under festivalveckan. Medarbetarna går eller cyklar! 

Det som byggs
Våra egna byggen till festivalen återvinns, återanvänds eller skänks till andra. 

Buller
Vi vill att det ska susa i ditt hjärta av upprymdhet, inte att det ska susa i dina öron. Därför gör Miljöförvaltningen regelbundna stickkontroller under festivalveckan och mäter ljudnivåerna, för att säkra en god ljudmiljö. Det finns också en ”bullertelefon”, dit du kan ringa om du har klagomål på ljudnivåer. Numret är: 040-34 06 13.

Resa & Bo
Vi uppmuntrar samtliga tillresta medverkande att resa kollektivt och klimatkompensera för sina flygresor. Festivalens hotellsamarbetspartner är Scandic. Här bor artister och gäster som är involverade i festivalen. Scandic har vi valt för att hotellen är Svanenmärkta, alla gäster får ekologisk frukost, de säljer inte buteljerat, stilla vatten, har sopsortering på rummen, sorterar metallavfall och skickar för biobränsle, mäter förbrukning av mängden kravmärkt, el, sopor, vatten och strävar efter ständig förbättring.

Konsumtion & Kläder
Vi börjar lära oss att återvinna förbrukningsmaterial och sortera matavfall. Men kläder och annan textil är ett växande sopberg. Därför satsar festivalen på att uppmuntra er festivalbesökare att handla hållbart och framförallt göra nya, roliga saker av det du inte använder längre. 

Alla kläder som produceras till festivalens medarbetare är 100 % klimatneutrala och tillverkade av återvunnet material. Närmare bestämt nermalda textilfibrer som blandas med återvunna plastflaskor och sen blir nya tröjor. 

Malmöfestivalens tips för hållbar konsumtion:
VÄDRA – istället för att tvätta efter varje gång du använt ett plagg
LAGA – istället för att slänga när ett plagg är trasigt
SY OM – sy in, lägg ut eller sy om till något helt annat när ett plagg inte passar
KÖP – det du älskar och använd det du köper
BYT – kläder med en vän eller på ett klädotek när du tröttnat på ett plagg
SÄLJ – det du inte använder på en e-handelsplattform, loppis eller second hand
GE BORT – det du tröttnar på till vänner eller en klädinsamling 
SLÄNG – trasiga plagg/textilier i klädinsamlingar och inte bland hushållssoporna 
KORT & GOTT – konsumera med omsorg och vårda det du handlar  

Alla inblandade i Malmöfestivalen ska:

 • Minska resursförbrukningen så långt det går.
 • Minska miljöbelastningen från avfall, transporter och energi.
 • Använda miljöanpassade produkter där det är möjligt utifrån säkerhet och teknik samt ekonomiskt realistiskt.
 • Påverka sponsorer, entreprenörer och leverantörer att beakta miljöaspekter och hållbar utveckling.
 • Följa gällande miljö- och livsmedelslagstiftning, föreskrifter och regler samt kontinuerligt hålla sig uppdaterad om förändringar.

Malmöfestivalens checklista:

 • Drick kranvatten
 • Sortera ditt avfall
 • Släck ljuset efter dig
 • Välj vegetariskt alternativ
 • Gå, cykla eller åk kollektivt
 • Undvik standbyläge på teknisk utrustning
 • Köp bara det du behöver, vårda det du handlar
 • Ta hand om varandra


Va rädda om er och miljön!