Gå direkt till textinnehållet

Personuppgifter


Malmöfestivalen arrangeras och dokumenteras av Malmö stad, som samlar in bild, ljud och videomaterial från festligheterna. För dig som besökare innebär det att dina personuppgifter, det vill säga foton, ljud eller filmer där du syns eller hörs, kan komma att samlas in och behandlas. 

Syftet med insamlingen är dels att dokumentera festivalen, dels att marknadsföra festivalen under tiden festivalen pågår i Malmö stads digitala kanaler och sociala medier där Malmö stad är aktiva.

Våra fotografer kommer att ha på sig västar med tydlig märkning så att du som besökare ska kunna förstå när det pågår fotografering eller videoupptagning, och själv bestämma om du vill synas på bild. 

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på malmo.se/personuppgifter

Trygghet = en bra festivalkänsla 

Malmöfestivalen är till för alla – oavsett ålder, könsidentitet, språk, etnicitet, religion, ekonomi, kulturell förkunskap och sexuell läggning. Under festivalens dagar vill vi att alla ska kunna mötas på samma villkor på samma plats. Vi jobbar utifrån en rad olika trygghetsskapande insatser och i nära samarbete med Polisen. Därför kameraövervakas Malmöfestivalens område av Polisen i syfte att skapa en trygg festivalupplevelse för våra besökare.