Rymdkonst och solobservation

Res ut i rymden genom att observera solen i vårt solteleskop. Med egna ögon får du uppleva solfläckar och protuberanser och se hur vår sols liv ser ut. Ur vår stora materialhög får du även skapa rymdkonst. Lär dig också hur du kan "koka" din egen sol. 


Dessutom håller Peter Hemberg föredrager En resa i rymden. Vad skulle du packa ner i en resväska om du skulle åka på semester till rymden? 


En perfekt dag för små astronomer!


Arr: Astronomiska sällskapet Tycho Brahe