Gå direkt till textinnehållet

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för webbplatsen malmofestivalen.se

Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen malmofestivalen.se. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information. Webbplatsen kommer att göras om under 2024 då den nuvarande hemsidan inte lever upp till, eller kan uppdateras till dagens standard.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbtjänsten?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten för malmofestivalen.se. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav alternativt om du behöver information från malmofestivalen.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text eller ljudinspelning kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till malmofestivalen@malmo.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbtjänstens tillgänglighet

Den här webbtjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Webbplatsen kommer att göras om under 2024 då den nuvarande hemsidan inte lever upp till, eller kan uppdateras till dagens standard

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Bilder kan sakna alternativtexter.

  • De visuella rubrikerna under FAQ är inte kodade som rubriker.

  • Sidan Om oss har expanderbara knappar som saknar indikation på om de är öppna eller stängda.

  • Länkar framhävs endast med färg.

  • Sidan har rosa länkar som inte uppfyller kontrastkraven.

  • Texter på svenska i den engelska versionen av webbplatsen har engelska som språkkod.

  • Sidan ”Mitt program” är byggd så att användare med skärmläsare får tabba utan information om vad tabbstegen gäller, t.ex. scener och programkategorier. Knapparna för att växla mellan list- och miniatyrvy är inte beskrivna. Rubriknivåer hoppas över på sidan.

  • Inloggningsformuläret på ”Mitt program” meddelar inte med text när fel uppstår. Koppling mellan feltexter och formulärfält saknas också.

  • Vissa av objekten på sidans karta över scener saknar textalternativ.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av malmofestivalen.se som granskats och verifierats av tillgänglighetsexperter från Useit AB.

Senaste bedömningen gjordes den 22 maj 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 juli 2023.