23 mars 2023
NYHET

Förändringar på Malmöfestivalen 2023 - Gustavscenen pausas

Det är kanske ingen nyhet att Malmöfestivalen måste spara pengar i år. Detta beror på de besparingskrav som finns inom Malmö stad. En del av förändringarna är att Gustavscenen tas bort och även de aktiviteter som funnits på Stortorgets parkering. En roligare nyhet är att antalet artister på Stora Scenen blir fler och matområdet på Gustav Adolfs torg blir ännu bättre!

Det förändrade ekonomiska läget påverkar både Malmöbor och Malmöfestivalen. Därför har det i år fattats ett beslut att Gustavscenen på Gustav Adolfs torg tas bort. De aktiviteter som brukar ta plats på Stortorgets parkering, som konstinstallationer, hinderbanor och klätterväggar, måste också prioriteras bort för att det inte ryms i festivalens budget.

Men i Gustavscenens frånvaro förstärks musikutbudet på Stora Scenen. Här får publiken ta del av ytterligare några artister utöver de konserter som varje år lockar stora publikskaror till Stortorget.

På Gustav Adolfs torg får mataktörerna mer utrymme vilket kommer att göra torget till en ännu mer matfokuserad plats än tidigare, med fler sittplatser och en starkare vardagsrumskänsla. Gatuscenen på torget får också ett bredare program med både lunchkonserter, kulturakter och kvällskonserter.

Gustav Adolfs torg genomgår just nu en ombyggnad där delar av torget byggs om och anpassningar görs av busshållplatser för att passa de långa stadsbussarna MalmöExpressen. Ett arbete som ska vara klart i slutet av juli. Malmöfestivalen kommer behöva göra vissa justeringar för att förhålla sig till detta arbete. Med detta sagt ser vi fram emot en grym Malmöfestival 2023, fylld med musik, kultur, mat och aktiviteter!

Fler nyheter